Частно средно бизнес училище "Талантите"

Добре дошли в сайта на Частно средно бизнес училище „ТАЛАНТИТЕ“,
което работи по държавните образователни стандарти на МОН:
целодневно обучение в начален етап от 1 до 4 клас;
в основен етап от 5 до 7 клас
и в среден курс от 8 до 12 клас с учебен процес до обяд.
В ЧСБУ „Талантите“ се изграждат утрешни лидери чрез интегрирано образование и индивидуален подход към всяко дете, откриване на творческите му заложби, развитие на предприемаческия дух и информационна култура.

акад. проф. д-р Димитър Димитров (1952 - 2020)

Основател на училището

доц. д-р Светла Димитрова

Управител

д-р Юлия Юрдекова

Директор

Андреан Лазаров

Творчески Директор

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ НАШЕТО УЧИЛИЩЕ? imageЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ НАШЕТО УЧИЛИЩЕ? imageЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ НАШЕТО УЧИЛИЩЕ? image
ЗАЩОТО ние осигуряваме обезопасена и уютна за занимания на закрито в естетична среда, както и на открито на грижливо обезопасена спортна площадка в двор с иглолистна и разнообразна плодна растителност; филтрирана питейна вода, просторна и уютна трапезария. Класните стаи са оборудвани с персонален компютър за всеки ученик, мултимедия, видеонаблюдение и пр.
Нашите ценности се създават чрез избраното от учредителя проф. Димитров мото: „Вяра, Наука, Труд!“ със стремеж за създаване на качествен образователен продукт. Основополагащи величини са вниманието за значимостта на отговорно свършената работа и осъществяването й в полза на обществото чрез възпитаност в дух на честност, справедливост и солидарност.

 • Да съобразим обучението на всички нива с образователните стандарти на МОН.
 • Да прилагаме най-новите иновативни методи, особено за гимназистите.
 • Да подготвим нашите възпитаници за отличен старт в пазарната икономика.
 • Да предложим на средностатистическото българско семейство качествено образование на разумна цена.
 • Малкият брой ученици в паралелките дава възможност за оптимална работа с всеки ученик.
 • Да създадем собствен образователен стандарт и конкурентно позициониране в образователната и обществена среда.
 • Да обезпечим качествено чуждоезиково обучение по английски и втори чужд език (по избор) и акцентираме върху обучението по информатика, информационни технологии, компютърни офис системи и пр.
 • Да реализираме вътрешно-училищна система за поведенческа култура чрез ясно формулирани права и задължения и самоконтрол в и извън училището.
 • Да създадем атмосфера, в която всяко дете да се чувства значимо и да се развива интелектуално, социално, емоционално и физически.
 • Да осигурим подходяща материално-техническа база, изградена и оборудвана в духа на съвременните екологични, ергономични и естетически изисквания, както и ползването на мултимедия, магнитни дъски и пр.
 • Да впишем в стратегията на училището постиженията на европейската и световна образователни системи и обогатяваме квалификацията на педагозите.
 • Да обезпечим регулярни профилактични прегледи и постоянно медицинско обслужване.
 • Да обезпечим безопасно ползване за игри и отдих в дворните пространства на училището.
 • Да спазваме разрешителен режим при посещения на музеи, изложби, концерти, театрални постановки, екскурзии и др.
 • Да създаваме условия за креативно партниране с преподаватели и студенти от ВУАРР, участие в съвместни дискусии, конференции, викторини и пр.
    
 ИЗИСКВАМЕ ОТ НАШИТЕ УЧИТЕЛИ ДА СА:

 • Мотивирани и висококвалифицирани с доказан педагогически и професионален опит, които гарантират отдаденост, съобразена с възрастта и личностните особеностина всеки ученик.
 • Поощряващи отговорността, следвайки принципите на общовалидност за “истината” и “доброто”, за социалната промяна, за непрекъснато личностно усъвършенстване и лична реализация.
 • Индивидуално общуващи с всяко дете - с оглед постигане на оптималното му израстване.
 • Стимулиращи образователните потребности и творчески заложби на всяко дете – така, че то да се чувства значимо.
За всеки учител нито учебникът, нито учебните помагала са достатъчни за информираността, тъй като в 21-ви век информацията / вярна или невярна / е на “един клик” разстояние, т.е. ученическата общност, която свободно борави
с GOOGLE и YOUTUBE изисква учителят да бъде не само просветител, но и морален стожер. Списъчният състав на нашите учители в среден курс е:

Математика - Таня Николова
БЕЛ - Ася Джелепова
История - Дориана Димитрова
География - Мариана Петкова
Информационни технологии, ик. информ. - Силвия Итова
Физика - Христина Златева
Химия, биология - Петя Ангелова
Английски, немски език - Ребека Димитрова
Философия, гражданско образование - Юлиана Чаушева
Икономически дисциплини - Николина Марева
Обща теор. на сч. отч. - Светослава Александрова
Счетоводни дисциплини - Хайда Христева
Статистика, стокознание - Владислава Георгиева
Право - Михаела Анастасова
Физическо възпитание - Васил Димитров
Изобразително изкуство - Дора Иванова


Списъчен състав в начален курс:

Елена Ролева - Учител
Румяна Николова - Възпитател
Силвия Итова - компютърно моделиране
Ребека Димитрова - Английски език и класен ръководителПърви клас

Какво е необходимо за да се запишете в първи клас?

Прочетете още  

Осми клас

УЧЕНОЛЮБИВИ - ДНЕС УСПЕШНИ - УТРЕ! ...

Прочетете още  

Целодневно обучение: 1 до 4 клас

Защо да запишете детето си при нас?

Прочетете още  

Лятна занималня "Талантите"

Защо да запишете детето си при нас?

Прочетете още  

Фокусираме усилията си в широкоспектърна система от умения, компетенции и увереност за реализиране на индивидуалните възможности и таланти на учениците в глобалната общност

Визията ни е да образоваме поколения, които да градят икономически стабилна държава

Новини от ЧСБУ "Талантите", учебна и лятна занималня

149 години от гибелта на Васил Левски

В навечерието на 149 гидишнината от гибелта на Васил Левски

Прочетете още  
Коледен концерт събра таланти в Първо студио на Радио Пловдив

Музикални и поетични изпълнения донесоха истинско празнично настроение по време на Коледния концерт

Прочетете още  
ЧСБУ „Талантите“ посреща първия учебен ден с обновени класни стаи

В обновени класни стаи посрещна своите възпитаници на 15 септември Частно средно бизнес училище „Талантите“.

Прочетете още  
Децата от ЧСБУ „Талантите“ спазиха традицията на Велики четвъртък

Второкласниците от ЧСБУ „Талантите“ спазиха традицията и боядисаха яйца сутринта на Велики четвъртък.

Прочетете още  
Гимназисти от ЧСБУ „Талантите“ си направиха билкова градина

Гимназисти от ЧСБУ „Талантите“си направиха билкова градина.

Прочетете още  
Световен ден на книгата

За Деня на книгата: Второкласници от ЧСБУ „Талантите“ четоха приказки по радио „Натурал“

Прочетете още  
Световен ден на Земята

Второкласниците от ЧСБУ „Талантите“ майсториха къщички за птици, засадиха туи и петунии.

Прочетете още  
Малки градинари

С отговорната задача да освежат с нови сезонни цветя централната алея на Частно средно бизнес училище „Талантите“ бяха натоварени днес децата, които посещават лятната занималня.

Прочетете още  
Преподаватели от ВУАРР водят учебни часове на средношколците

Преподаватели от Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите ще водят учебни часове на средношколците от ЧСБУ „Талантите“.

Прочетете още  
 • бул. „Дунав“ 78, Пловдив, България
 • В сградата на Висше училище по агробизнес и развитие на регионите

УЧИЛИЩНА ДОКУМЕНТАЦИЯ - УЧЕБНА 2021/2022

Училищна документация съгл. чл.263 ал.1, т.1-5; т.7-9 на ЗПУО

Прочетете още  

УЧИЛИЩНА ДОКУМЕНТАЦИЯ - УЧЕБНА 2020/2021

Училищна документация съгл. чл.263 ал.1, т.1-5; т.7-9 на ЗПУО

I BUILT MY SITE FOR FREE USING