Частно средно бизнес училище "Талантите"

Добре дошли в сайта на Частно средно бизнес училище „ТАЛАНТИТЕ“,
което работи по държавните образователни стандарти на МОН.
В ЧСБУ „Талантите“ се изграждат утрешни лидери чрез интегрирано образование и индивидуален подход към всяко дете, откриване на творческите му заложби, развитие на предприемаческия дух и информационна култура.

COVID 19


Документи

Мерки и заповеди

Прочетете още  

АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ


ЕКИП


Димитър Димитров (1952 - 2020)

академик, професор, доктор, инженер.

Учредител на ЧСБУ "Талантите"

Прочетете още  

Юлия Юрдекова

доктор по икономика и управление, преподавател.

Директор на ЧСБУ "Талантите"

Прочетете още  

Светла Димитрова

доцент

Управител на ЧСБУ "Талантите"

Прочетете още  

Нашето училище


В Частно средно бизнес училище „Талантите“ ООД ще се изграждат утрешни лидери чрез интегрирано образование и акцент върху развитието на предприемаческия дух и информационна култура на учениците; ще се обръща специално индивидуално внимание на всяко дете, проникване и разкриване на заложбите му, мотивацията му и развиването им.
Нашите ценности се създават чрез избраното от учредителя проф. Димитров мото: „Вяра, Наука, Труд!“ и стремежът за качествен образователен продукт на трите нива (начално, основно и средно образование), достигащ необятността и силата на човешкото познание,култура и дух. Основополагащо ще бъде вниманието за значимостта на отговорно свършената работа, осъществено в полза на обществото и възпитанието в дух на честност, справедливост и солидарност. В бизнеса, изкуството и науката са нужни творчески мислещи личности, които прокарват нови пътеки към бъдещето: бъдеще, което ще създаваме днес.
Нашите цели са:
 • Да съобразим обучението на всички нива с образователните стандарти на МОН.
 • Да създадем собствен образователен стандарт и конкурентно позициониране в образователната и обществена среда.
 • Да обезпечим ранно чуждоезиково обучение по английски и руски език и акцентираме върху обучението по информатика, информационни технологии, компютърни офис системи и пр.
 • Да реализираме вътрешно-училищна система за поведенческа култура чрез ясно формулирани права и задължения и самоконтрол в и извън училището.
 • Да създадем атмосфера, в която всяко дете да се чувства значимо и да се развива интелектуално, социално, емоционално и физически.
 • Да осигурим подходяща материално-техническа база, изградена и оборудвана в духа на съвременните екологични, ергономични и естетически изисквания, както и ползването на мултимедии, интерактивни дъски, радио и телевизионни центрове и др.
 • Да впишем в стратегията на училището постиженията на европейската и световна образователни системи и обогатяваме квалификацията на педагозите.
 • Да обезпечим регулярни профилактични прегледи и постоянно медицинско обслужване.
 • Да предложим разнообразно здравословно хранене на учениците чрез биохрани с гарантиран произход.
 • Да осигурим видео наблюдение и денонощна охрана.
 • Да обезпечим безопасно ползване за игри и отдих в дворните пространства на училището.
 • Да осигурим транспорт „от врата до врата“ по желание на родителите.
 • Да съгласуваме с родителите посещения на музеи, изложби, концерти, театрални постановки, екскурзии и др.
 • Да се изправим срещу тревожната тенденция за нарастване броя на децата, които боледуват от хипертония, диабет и други болести, характерни за възрастни.
 • Да създаваме условия за креативно партниране с преподаватели и студенти от ВУАРР, участие в съвместни дискусии, конференции, викторини и пр.

Информация за записване


Лятна занималня "Талантите"

Защо да запишете детето си при нас?

Прочетете още  

Учебна занималня "Талантите"

Защо да запишете детето си при нас?

Прочетете още  

Първи клас

Какво е необходимо за да се запишете в първи клас?

Прочетете още  

Осми клас

Какво е необходимо за да се запишете в осми клас?

Прочетете още  

Фокусираме усилията си в широкоспектърна система от умения, компетенции и увереност за реализиране на индивидуалните възможности и таланти на учениците в глобалната общност

Визията ни е да образоваме поколения, които да градят икономически стабилна държава

НОВИНИ


Новини от ЧСБУ "Талантите", учебна и лятна занималня

Първолаците на „Талантите“ получиха удостоверенията си

Те вече не само могат да четат, но знаят, че след гласен звук следва йо, а след съгласен се пише ьо. С лекота попълват липсващите думи в изречението, владеят събиране и изваждане с преминаване на десетицита.

Прочетете още  
Частно средно бизнес училище „Талантите“ обявява прием по три нови специалности

Прием по три нови специалности за учебната 2020/2021 година обявява Частно средно бизнес училище „Талантите“.

Прочетете още  
8 малки майстори приготвиха вкусна баница

Баница с яйца и сирене приготвиха малките кулинарни майстори от лятна занималня към ЧСБУ „Талантите“.

Прочетете още  
Възможна ли е адаптация без стрес на прага на 1 клас

Дори да са посещавали редовно детска градина, да са показали умения за справяне с учебен материал в подготвителна група, в училище децата неминуемо се сблъскват с цял набор от правила, които ги стресират, прекрачвайки школския праг.

Прочетете още  
Малки градинари

С отговорната задача да освежат с нови сезонни цветя централната алея на Частно средно бизнес училище „Талантите“ бяха натоварени днес децата, които посещават лятната занималня.

Прочетете още  
„Вкусен час“ – как се правят домашни мъфини с овесени ядки, шоколад и банан

„Вкусен час“ проведоха вчера децата от Лятна занималня „Талантите“.

Прочетете още  
Преподаватели от ВУАРР водят учебни часове на 8-класници

Преподаватели от Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите ще водят учебни часове на 8-класниците от ЧСБУ „Талантите“.

Прочетете още  
Децата от Лятната занималня участници в проекта Waterschool

Waterschool е училище, в което се стимулира консумацията само на питейна небутилирана вода.

Прочетете още  

Контакти


 • бул. „Дунав“ 78, Пловдив, България
 • В сградата на Висше училище по агробизнес и развитие на регионите

Училищна документация


Училищна документация, съгл. чл.263 ал.1, т.1-5; т.7-9 на ЗПУО

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

I BUILT MY SITE FOR FREE USING