10 Jul
Преподаватели от ВУАРР водят учебни часове на средношколците

Преподаватели от Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите ще водят учебни часове на средношколците от ЧСБУ „Талантите“.

„Идеята още при създаването на училището беше именно тази – партньорство между средното и висшето образование, което е от ползва и за двете страни. Доказаният педагогически опит на нашите учители е гаранция за качествено обучение, адекватно на пазарните нужди“, коментира директорът Юлия Юрдекова.

Училището вече има договорни отношения с бизнес средите в Пловдив, което ще даде възможност на учениците за производствена практика във водещи компании от града и региона. Заедно с това те участват със собствени презентации на организирани от ВУАРР форуми, включват се и в семинари по международни проекти (например по проект "Waterschool", в който участваха и децата от лятната занималня).

I BUILT MY SITE FOR FREE USING