18 Feb
149 години от гибелта на Васил Левски

В навечерието на 149 гидишнината от гибелта на Васил Левски нека всеки от нашата училищна общност да отдаде почит в сърцето си за свидната жертва на отечеството ни.


I BUILT MY SITE FOR FREE USING