Приключване на първи срок - учебна 2021/2022 г.

Стремежът към успешно приключване на 1-я срок на учебната 2021/2022 г. в ЧСБУ "Талантите" се съчета с алгоритъм за плавна хармония между учители и ученици, базирана на исконни ценности: емпатия, справедливост, състрадание, доброта и непредубеденост.

I BUILT MY SITE FOR FREE USING