Целодневно обучение: 1 до 4 клас

Защо да запишете детето си при нас?

Подготовка в малки групи за училище в първа и втора смени от 15 септември до 30 май с доказани в педагогическата практика учители, както и отдих на закрито (в естетична среда) и на открито на обезопасена спортна площадка и в богато озеленен двор с уникална плодна и иглолистна растителност.

Осигурен транспорт (по желание)

от училището на детето до занималнята

от занималнята до училището на детето

Осигурен обяд чрез кетъринг (по желание)


24 часа жива охрана и видеонаблюдение

ЗАПИСВАНЕ ОТ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ ДО МЕСЕЦ МАЙ от 08:00 ч. до 17:30 ч. в стая №11 на първи етаж (в сградата на Висше училище по агробизнес и развитие на регионите)  със заявление и медицинско свидетелство от личен лекар.

I BUILT MY SITE FOR FREE USING