акад. проф. д-р Димитър Димитров (1952 - 2020)
Основател на училището

Димитров, Димитър Кирилов – академик, професор, доктор, инженер.

Роден на 15.02.1952 г. в с. Тръстеник, област Русе. Завършва УАСГ в София, магистър по земеустройствено инженерство (1977). Дипломира се в ИУ във Варна (1983). Доктор (1987), доцент (1997), професор (2013), академик (2015).

Девет години преподава в АУ в Пловдив. Зам.-министър на земеделието (1997-1999).

От 2001 г. ректор на създаденото от него Висше училище „Земеделски колеж” (ВУЗК), преобразувано (2011) във Висше училище по агробизнес и развитие на регионите (ВУАРР). Научната му дейност е в областта на мениджмънта на образованието, стратегиите на висшето образование, управлението на инвестиционни проекти, инженерната инфраструктура в агробизнеса, аграрната политика. Изнася лекции в Полша, Гърция, Турция и други.

Автор на над 120 научни и над 150 научно-популярни публикации; монография; студии и учебници. Специализира в Гърция (1993); Холандия (1994); Италия (1995); Белгия (1996); Германия (1997); Великобритания (1999); Дания (2000). Автор на проектите за учредяване на ВУЗК (1991-1992) и за преобразуването му във ВУАРР (2011); за организиране стажове и международни партньорства в областта на образованието, науката и културата.

Създател на Академичен медиен комплекс „Натурал“ – творческа видеолаборатория и радио в Пловдив. Автор на научно-популярната книга „Съвети за мъж на средна възраст от Южна България“ (2012); стихосбирката „Тест за младост“ (2015), стихосбирките за деца „Шарено детство“ („Ябълка“ и „Розата“) и „45 гатанки“ (2016).

Отличен с Почетния знак на Пловдив (2002); Златен почетен знак на Федерацията на кредитните кооперации (2006); Почетен знак на Съюза на учените в България (2007) Почетен знак на Областния управител за принос към науката и образованието (2008); Доктор хонорис кауза на ВУАРР (2009); награда „Пловдив” за принос към развитието на културата (2012) и Златен почетен знак на Сдружение „Св. Димитър“ (2012), Доктор хонорис кауза на европейски университети.

Изключителната отговорност към българското „утре“ е мотивът за създаване на Частно средно бизнес училище „Талантите“ ООД за обучение на ученици от първи до дванадесети клас. С амбиция да пренесе към бъдещето една съвременна концепция за качествено начално, основно и средно образование  в духа на българските и европейските ценности, проф. Димитров подбира експертен екип.

I BUILT MY SITE FOR FREE USING