Осми клас

УЧЕНОЛЮБИВИ - ДНЕС УСПЕШНИ - УТРЕ! ...

ПРИЕМ ПО ДОКУМЕНТИ за ученици завършили СЕДМИ КЛАС по актуални за пазара на труда икономически специалности, които са със засилено изучаване на английски език и втори чужд език по избор чрез:

  * Свидетелство за завършен седми клас (оригинал)

  * Договор, подписан от управител, директор, родител и ученик 

  * Медицинско свидетелство от личен лекар

ТАКСА ЗА ОБУЧЕНИЕ: формира се за всяка учебна година.

НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ: 

* След подписване на договор

Плащането се извършва по банков път (на една или две вноски)

* За записан се счита ученик с подписан от него и родителя договор за обучение

ОТСТЪПКИ:

5%  при записване на две деца от едно семейство и за деца с починал родител

ЗАПИСВАНЕ на кандидатите ежедневно от 08:00 ч. до 17:30 ч. в стая №11 на първи етаж (в сградата на Висше училище по агробизнес и развитие на регионите). 

I BUILT MY SITE FOR FREE USING