АЛГОРИТЪМ ЗА АДАПТИРАНЕ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС В ПРИСЪСТВЕНА И НЕПРИСЪСТВЕНА ФОРМА

Информираността на ученици и родители касаеща учебен процес в неприсъствена форма изисква:

1. Проведена среща с родителите на 15.09.2020 г. от 11 ч.

2. Запознаване на всички работещи и учещи в ЧСБУ "Талантите" с указанията на министерство на здравеопазването и министерство на просветата, както и:

       - реализиране на организация за ритмична дезинфекция на училищната среда.

       - осигуряване на разстояние в класните стаи не по-малко от 1,5 м. между учениците.

       - Контролирана употреба на маски или шлемове.


I BUILT MY SITE FOR FREE USING