Първи клас

Какво е необходимо за да се запишете в първи клас?

ПРИЕМ ПО ДОКУМЕНТИ за ученици в ПЪРВИ КЛАС


Възможност за РАЗСРОЧЕНО плащане на таксите; отстъпки при ранно записване, при второ дете от семейството, както и за деца с починал родител.


ЗАПИСВАНЕ на кандидатите ежедневно от 08:00 ч. до 17:30 ч. в стая №11 на първи етаж (в сградата на Висше училище по агробизнес и развитие на регионите). 

* За записан се счита ученик с подписан от него и родителя договор за обучение

Необходими документи:
 -Заявление до директора (бланка на училището)

- Удостоверение за предучилищна подготовка /или декларация/

- Медицинско свидетелство от личен лекар

- Договор подписан от директор и родител


I BUILT MY SITE FOR FREE USING