Прием за учебна 2022/2023 г.

ВИДЕО: https://youtu.be/T2NgT7jwJfE

ПРИЕМ 2022/2023

Частно средно бизнес училище „Талантите“ е с разширено изучаване на английски език и втори чужд език - по избор (АЕ, НЕ). Училището работи  по програми на МОН в изпълнение на държавните образователни стандарти. Осигурени са медицинско обслужване, денонощна охрана и ведеонаблюдение, обезопасена спортна площадка и отдих в двор с богата иглолистна и овощна растителност /храна и транспорт –по желание/. Обучението се обуславя от предприемаческа визия, осъществява се от висококвалифициран преподавателски екип, партниращ с модерни, конкурентно способни фирми, в резултат на което младите хора след завършване имат нужните познания, опит и увереност за стартиране на собствен бизнес, продължаване във висши учебни заведения, както и успешна реализация по професията.

Прием : по документи /свидетелство за завършен 7кл, медицински документ от личния лекар, договор за обучение и отстъпки при ранно записване

Форми на обучение : дневна, самостоятелна, дистанционна.

 

Списък на професиите  и специалностите

 

                   Професия                                                                     Специалност

345010 – Икономист                                     3450101 – Индустрия II-ра степен на проф.

                                                                                                квалификация                   

                                                                             3450102 – Търговия II-ра степен на проф.

                                                                                                  квалификация


344030 - Оперативен счетоводител          3440301 – Оперативно счетоводство III-та

                                                                                                 степен на проф. квалификация


343010 – Финансист                                        3430101 – Банково дело III-та степен

                                                                                                  на проф. квалификация

 

344020 – Данъчен и митнически                 3440201 – Митническа и данъчна

               посредник                                                               администрация III-та степен на

                                                                                                   проф. квалификация

                                                                              3440202 – Митническо и данъчно обслужване

                                                                                                   III-та степен на проф. квалификация


Със своите професионални умения и чуждоезикова подготовка, завършващите гимназията получават диплом за средно образование, свидетелство за трета степен на професионална квалификация и са с отлична адаптация и реализация не само на нашия, но и на европейския пазар. Създаден е климат за разгръщане на творчество, дигитални иновации, европейско измерение на преподаването и умения за престижна устойчивост в националното и глобалното общества.

ВИДЕО: https://youtu.be/T2NgT7jwJfE

I BUILT MY SITE FOR FREE USING