Обръщение на Директора към учениците

Здравейте, с поздрав за успешно приключване на първия учебен срок предстои решаването на "обща" задача, касаеща формати за самооценка необходима за общуването в общите ни взаимоотношения. За целта ще получите няколко теста.

Както от близкото минало – така и в съвременната „климатична среда“ в образователните структури популярни са думи като „характеристика“, „автопортрет“, „портфолио“ и пр. Пълнежът на съдържание се регламентира в свободна векторна система и според мен трябва да покаже нюанси от широкоспектърната кройка на човешката същност, (която детайлно съм отразила в докторската си дисертация, касаеща човешкият капитал).

        Считайки, че съм доказан „мастер“ ви предлагам текст, касаещ силните ви страни, които ще посочите (и / или допълните!).

        Посочените силни страни ще способстват за повече оптимизъм в общуването помежду ни: както в училищна, така и в извънучилищна среда!

I BUILT MY SITE FOR FREE USING