акад. проф. д-р Димитър Димитров (1952 - 2020)

Основател на училището

доц. д-р Светла Димитрова

Управител

д-р Юлия Юрдекова

Директор

Андреан Лазаров

Творчески Директор

I BUILT MY SITE FOR FREE USING