ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ НАШЕТО УЧИЛИЩЕ? imageЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ НАШЕТО УЧИЛИЩЕ? imageЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ НАШЕТО УЧИЛИЩЕ? image
ЗАЩОТО ние осигуряваме обезопасена и уютна за занимания на закрито в естетична среда, както и на открито на грижливо обезопасена спортна площадка в двор с иглолистна и разнообразна плодна растителност; филтрирана питейна вода, просторна и уютна трапезария. Класните стаи са оборудвани с персонален компютър за всеки ученик, мултимедия, видеонаблюдение и пр.
Нашите ценности се създават чрез избраното от учредителя проф. Димитров мото: „Вяра, Наука, Труд!“ със стремеж за създаване на качествен образователен продукт. Основополагащи величини са вниманието за значимостта на отговорно свършената работа и осъществяването й в полза на обществото чрез възпитаност в дух на честност, справедливост и солидарност.

I BUILT MY SITE FOR FREE USING