Преподаватели от ВУАРР водят учебни часове на 8-класници


10 Jul

Преподаватели от Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите ще водят учебни часове на 8-класниците от ЧСБУ „Талантите“. Ас. д-р Николина Марева от катедрата по финанси ще преподава предприемачество на учениците от специалностите „Мениджмънт на туризма“ и „Икономика и мениджмънт“. Ас. Радка Тошева от катедра „Управление на информационните системи“ е ангажирана със заниманията по информационни технологии.

„Идеята още при създаването на училището беше именно тази – партньорство между средното и висшето образование, което е от ползва и за двете страни. Доказаният педагогически опит на нашите учители е гаранция за качествено обучение, адекватно на пазарните нужди“, коментира директорът Юлия Юрдекова.

Училището вече има договорни отношения с бизнес средите в Пловдив, което ще даде възможност на учениците за производствена практика във водещи компании от града и региона. Заедно с това те участват със собствени презентации на организирани от ВУАРР форуми, включват се и в семинари по международни проекти.

Учебният план и по двете специалности предвижда  разширено изучаване на английски език – 12 часа седмично. От 9 клас учениците могат да изучават и втори чужд език, избирайки между немски, италиански и руски.

I BUILT MY SITE FOR FREE USING