Децата от Лятната занималня участници в проекта Waterschool


09 Jul

Waterschool е училище, в което се стимулира консумацията само на питейна небутилирана вода. Проектът по програма „Еразъм+“ обединява институции с опит в различни области на образованието и храненето от Австрия, Великобритания, Словения, Италия, Чехия и България. Целта на Waterschool е да създаде електронно учебно съдържание под формата на уроци, което да насърчи децата да пият повече чешмяна вода.

Пратньорите по проекта се събраха на трета работна среща във Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите, за да представят резултатите от проучване за достъпа до чиста питейна вода, културата на пиене на небутилирана вода сред децата и младежите в своята държава и как това се отразява върху здравния им статус.

Децата от Лятната занималня на училище „Талантите“ се включиха в открит урок за кръговрата на водата. Откъде идва дъждът, как се образуват облаците, какво се случва, когато слънцето затопли океаните научиха децата. На финала всички получиха като подарък бутилки за вода.

I BUILT MY SITE FOR FREE USING