Възможна ли е адаптация без стрес на прага на 1 клас


16 Jul

Дори да са посещавали редовно детска градина, да са показали умения за справяне с учебен материал в подготвителна група, в училище децата неминуемо се сблъскват с цял набор от правила, които ги стресират, прекрачвайки школския праг. Ежедневието в клас е различно от това в детската градина или у дома – не може да ставаш по всяко време в часа, да подреждаш чантата си, да говориш с приятелите.

„Запомнянето и спазването на тези правила е трудно за едно 7-годишно дете, а процесът на адаптация може да се окаже прекалено стресиращ, ако реакцията от страна на учителите е свързана с отрицание, наказания и липса на подкрепа при допуснати грешки. Нашият ключ е осмислено търпение и постоянство. Те трябва да бъдат насърчавани, че са можещи и ще се справят. Затова учителят общува индивидуално с всяко дете и търси най-добрия подход, за да постигне оптималното му израстване, да стимулира творческите му заложби“, казва директорът Юлия Юрдекова.

Тя е категорична, че училище „Талантите“ осигурява спокойно темпо в конкурентната за децата среда. За добрата адаптация не по-малко важно е партньорството на родителите.

I BUILT MY SITE FOR FREE USING