Осми клас


Осми клас

Какво е необходимо за да се запишете в осми клас?

ПРИЕМ ПО ДОКУМЕНТИ за ученици завършили СЕДМИ КЛАС по актуални за пазара на труда специалности:

„ИКОНОМИКА И МЕНИДЖМЪНТ“

"ОПЕРАТИВНО СЧЕТОВОДСТВО"

"МИТНИЧЕСКА И ДАНЪЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ"

"БАНКОВО ДЕЛО"

Всички специалности са със засилено изучаване на Английски език; втори чужд език - по избор


Възможност за РАЗСРОЧЕНО плащане на таксите; отстъпки при ранно записване


ЗАПИСВАНЕ на кандидатите ежедневно от 08:00 ч. до 17:30 ч. в стая №11 на първи етаж (в сградата на Висше училище по агробизнес и развитие на регионите). 

Необходими документи:
- Свидетелство за завършен седми клас                                  

- Медицинско свидетелство от личен лекар

-  Договор подписан от директор и родител

I BUILT MY SITE FOR FREE USING