Юлия Юрдекова


Юлия  Юрдекова
доктор по икономика и управление, преподавател.

Директор на ЧСБУ "Талантите"

Юрдекова, Юлия Симеонова – доктор по икономика и управление, преподавател.

Родена на 09.05.1948 г. в Пловдив. Завършва (1975) СА в Свищов, специалност „Машинна обработка на информацията”. Преминава (1992) следдипломни квалификации по английски език и „Управление и финанси на образованието”.

Втората си магистърска степен получава (1998) в ПУ по специалността „Управление на човешките ресурси” и защитава дисертация, за която й е присъдена (2012) образователната и научна степен „доктор”.

Учител (1973-1985) в Икономическия техникум в Пловдив, където пет години е зам.-директор и директор (1990-2008). Под нейно ръководство училището се преобразува в Търговска гимназия, по-късно – в Национална търговска гимназия, която е носител на много отличия. Разработвайки нови учебни планове и програми, съвместно с датския „Рандерс – колеж“, под ръководството на Юлия Юрдекова се създаде първия в страната „Българо-датски колеж“ с икономически профил и двуезично валидни дипломи.

Чрез проект по ФАР Юрдекова реализира реформа в образованието на ниво средно и висше по специалност „Банково, застрахователно и осигурително дело“, партнирайки с немски образователен концерн „КОГНОС“ и свищовската академия „Димитър Ценов“.

Разширявайки партньорските взаимоотношения, Юрдекова основа първите в страната действащи учебно-тренировъчни фирми „Търговска къща“ и „Ученическа банка“. Възстанови статута като юридическо лице на първата в страната /създадена през 1914 г./ Ученическа кооперация „Съгласие“  в тясно паралелно сътрудничество и спомоществователство за училището, заработвайки финансови средства /чрез стенографски, машинописни и копирни услуги, продажба на учебници и ученически пособия, продажба на промишлени стоки на консигнация, ученическо хранене, фитнес и фото клубове и целогодишно провеждане на подготвителни курсове по математика и български език за седмокласници и по математика, български език, география и история за кандидатстване във ВУЗ/.

Тя е инициатор и създател на първия в страната Център за професионално образование и продължаващо обучение към НАПОО за възрастни.

Присъден й е (1978) Първи клас квалификация за авторство на учебници и учебни програми в областта на средното икономическо образование. Отличена със значка „Отличник” (1980) на Министерството на просветата и със значка „Отличник” (1990) за разработване на авторски учебни програми и принос в развитието на ТНТМ. Удостоена (1996) с орден „Неофит Рилски” на МОНТ. Получава (2005) Почетен знак на Пловдив. За значим принос в развитието на образованието президентът на Р България ѝ  връчва (2010) орден „Св. св. Кирил и Методий”. От 2011 г. носител на почетен плакет „Следовник на будителите и просветителите”.

Първият омбудсман на територията на Община Пловдив (2008-2012). От 2012 до 2016 г. е зам.-омбудсман. Член на европейския съвет на омбудсманите.

I BUILT MY SITE FOR FREE USING