Свободни места за прием в 8 клас


Свободни места за прием в 8 клас

Частно средно бизнес училище „Талантите“ обявява свободни места за прием в 8 клас за учебната 2020/2021 година.

Училището е част от образователния комплекс на Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите – Пловдив. Наред с „Икономика и мениджмънт“ и „Икономика на туризма“, кандидат-гимназистите могат да изберат да се обучават в трите нови специалности, които се разкриват от тази есен -  „Оперативно счетоводство“, „Митническа и данъчна администрация“ или „Банково дело“. Преподаватели от ВУАРР водят част от учебните занятия и в средното училище.

Частно средно бизнес училище „Талантите“ е с най-ниските такси за обучение в системата на частното образование!

I BUILT MY SITE FOR FREE USING