Продължава приемът за 8-класници в ЧСБУ „Талантите“


Продължава приемът за 8-класници в ЧСБУ „Талантите“


ЧСБУ „Талантите“ продължава приема за 8-класници по професии „Икономист“, „Оперативен счетоводител“ , „Финансист“ и „Данъчен и митнически посредник“.

- Базови икономически умения, опит и увереност за стартиране на собствен бизнес

- Разширено изучаване на английски и втори чужд език по избор

- Практика в реална работна среда и подготовка за реализация в пазарни условия

- Формиране на умения за работа в екип, развиване на емоционална интелигентност, работа по проекти

- Видеонаблюдение, обезопасена спортна площадка, озеленен двор

I BUILT MY SITE FOR FREE USING