ОПЕРАТИВНИ СЪВЕЩАНИЯ И РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ


ОПЕРАТИВНИ СЪВЕЩАНИЯ И РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ

1. На 18.09.2020 г. от 14:00 часа: Заседание на педагогическия съвет;

от 15:00 часа: Съвместно заседание с обществения съвет.

2. На 21.09.2020 г. от 18:00 часа родитело-учителска среща за осмокласниците.

3. На 23.09.2020 г. от 17:00 часа родитело-учителска среща за деветокласниците; от 18:00 часа родитело-учителска среща за десетокласниците.

4. На 28.09.2020 г. от 17:00 часа родитело-учителска среща за второкласниците.

I BUILT MY SITE FOR FREE USING