Записване на осмокласници


Записване на осмокласници

Започна записването на осмокласници с прием по документи по актуални икономически специалности:

Според последното експертно становище на Българска стопанска камара (БСК) част от дисбалансите на пазара на труда се формират от липсата на кадри със средно образование по професионално направление "Икономика" - като най-търсени са кадрите в сферата на стопанското управление и административните дейности.


I BUILT MY SITE FOR FREE USING